Hai thằng em chồng thiểu năng phang chị dâu trong ngày thành hôn Nozomi Azuma, Châu, thì có khả năng sẽ đưa hắn thăng chức lên làm bí thư ban kỷ luật thanh tra, mà việc bổ nhiệm bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố, thượng cấp ban kỷ luật thanh tra trên tỉnh là có rất lớn quyền hành lên tiếng đấy, chị dâu mới đầu thi ngạc nhiên, rốt cuộc sau đó thì minh bạch, rất có thể là hai thằng em đã xảy ra chuyện lớn, hơn nữa đây là bản án không phải bình thường, phim sex vietsub trước mắt người tên…