Li thân với vợ anh ta rủ bạn gái cũ đi địt cho quên sầu Zhao Yalin, qua thực nhanh, mới đó mà đã bao lâu rồi, tôi nhớ lần đầu tiên cậu tới tìm tôi, chúng ta cũng là ở nơi địa phương này, thanh niên cũng cảm khái nói, Anh Giang, lần này em tới tìm anh, chính là muốn cùng anh nói ra, phim sex trung quoc em đây đơn thương độc mã đến khu Tân Hồ này, anh phải giúp em đấy, thanh niên thừa dịp còn chưa có uống rượu, trước tiên đem mục đích của mình nói rõ ra, Rất hiển nhiên, giao tình là…