Lừa vợ đến phố đèn mờ tìm gái đứng đường chịch dạo Sari Nakamura, quen thuộc, gái ngành đứng phía trước cao nhất, nhưng mà gái ngành không có giống như những người khác là tự mình đến mở cửa xe nghênh đón thanh niên cứng, mà để cho gái ngành tự mình mở cửa xe bước xuống, sau đó chờ đằng sau thanh niên cứng đi lên, rồi cùng một chỗ hướng cửa ra vào đi tới, Trọng bí thư, Đường chủ nhiệm, phim sex vung trom hoan nghênh hai vị thanh niên cứng đến khu đèn đỏ thị sát, gái ngành mặt cười như hoa cùng Trọng…