Mẹ vợ đảm đang bú buồi chàng rể buồi bự Eri Takigawa, khi để điện thoại xuống, Giang Bình Qúy vui vẻ, thật sự là không nghĩ tới, có một ngày mình còn có thể lại cùng con rể làm đồng sự, hơn nữa con rể nhanh như vậy tìm đến mình, mục đích không nói ra thì cũng hiểu, Một hảo hán đến đâu đi nữa thì cũng cần có người giúp đỡ, phim sex con rể cũng không phải là ba đầu sáu tay, nếu muốn ở khu Tân Hồ này mở ra cục diện, không có mấy người thân tín đắc lực giúp đỡ…